Schedule

DATE/TIMEMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAY
5:30 amTotal Body StrengthMetabolic ConditioningMetabolic ConditioningTotal Body StrengthMetabolic Conditioning
9:30 amTotal Body StrengthMetabolic ConditioningMetabolic ConditioningTotal Body StrengthMetabolic ConditioningCardio Strength
5:30 pmTotal Body StrengthMetabolic ConditioningTotal Body StrengthMetabolic Conditioning
6:00pmMetabolic Conditioning
6:30 pmTotal Body StrengthMetabolic ConditioningTotal Body Strength